Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.26

Verš

tatrānvahaṁ kṛṣṇa-kathāḥ pragāyatām
anugraheṇāśṛṇavaṁ manoharāḥ
tāḥ śraddhayā me ’nupadaṁ viśṛṇvataḥ
priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ

Synonyma

tatra — poté; anu — denně; aham — já; kṛṣṇa-kathāḥ — vyprávění o činnostech Pána Kṛṣṇy; pragāyatām — líčící; anugraheṇa — bezpříčinnou milostí; aśṛṇavam — naslouchání; manaḥ-harāḥ — přitažlivý; tāḥ — tyto; śraddhayā — uctivě; me — mně; anupadam — každý krok; viśṛṇvataḥ — pozorný poslech; priyaśravasi — o Osobnosti Božství; aṅga — ó Vyāsadeve; mama — moje; abhavat — stalo se; ruciḥ — chuť.

Překlad

Ó Vyāsadeve, v té společnosti, a milostí těch velkých Vedāntistů jsem mohl poslouchat, jak popisují poutavé činnosti Pána Kṛṣṇy. Naslouchal jsem pozorně a má chuť poslouchat o Osobnosti Božství vzrůstala na každém kroku.

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Osobnost Božství, je přitažlivý nejen pro Své osobní rysy, ale také pro Své transcendentální činnosti. Absolutní je absolutní ve Svém jménu, Své slávě, Své podobě, Svých zábavách, Svém doprovodu, Svém příslušenství atd. Pán ze Své bezpříčinné milosti sestupuje na tento hmotný svět a projevuje Své transcendentální zábavy jako lidská bytost, aby se lidé podmaněni Jeho přitažlivostí mohli vrátit zpátky k Bohu. Lidé mají přirozený sklon naslouchat příběhům a vyprávěním o různých osobnostech hmotného světa, aniž si uvědomují, že v takové společnosti nejen ztrácí svůj drahocenný čas, ale navíc se zbytečně připoutávají ke třem kvalitám hmotné přírody. Místo aby člověk takto ztrácel svůj čas, má možnost dosáhnout duchovního úspěchu tím, že obrátí svou pozornost na transcendentální zábavy Pána. Poslechem vyprávění o zábavách Pána se člověk stýká přímo s Osobností Božství a jak již bylo vysvětleno, poslech o Osobnosti Božství očišťuje světskou bytost zevnitř ode všech nahromaděných hříchů. Posluchač, takto očištěný ode všech hříchů, se postupně osvobodí od všední společnosti a upoutá svou pozornost na vlastnosti Pána. Nārada Muni tuto skutečnost právě doložil vlastní zkušeností. V podstatě každý, kdo naslouchá o zábavách Pána, se může stát bezprostředním společníkem Pána. Nārada má věčný život, neomezené poznání a nevyčerpatelnou blaženost, a vlastní schopnost cestovat bez omezení po všech hmotných i duchovních světech. Každý má možnost dosáhnout té nejvyšší životní dokonalosti, jestliže bedlivě naslouchá transcendentálním zábavám Pána ze správných zdrojů, jako Śrī Nārada, který o nich ve svém předešlém životě naslouchal z úst čistých oddaných (bhakti-vedāntů). Tato metoda naslouchání ve společnosti oddaných je zvláště doporučená pro současný věk svárů (Kali).