Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.36

Verš

sa vā idaṁ viśvam amogha-līlaḥ
sṛjaty avaty atti na sajjate ’smin
bhūteṣu cāntarhita ātma-tantraḥ
ṣāḍ-vargikaṁ jighrati ṣaḍ-guṇeśaḥ

Synonyma

saḥ — Svrchovaný Pán; — střídavě; idam — toto; viśvam — zjevené vesmíry; amogha-līlaḥ — ten, Jehož činnosti jsou neposkvrněné; sṛjati — tvoří; avati atti — udržuje a ničí; na — ne; sajjate — je ovlivněn; asmin — v nich; bhūteṣu — ve všech živých bytostech; ca — též; antarhitaḥ — existující uvnitř; ātma-tantraḥ — Sám v Sobě nezávislý; ṣāṭ-vargikam — vybavený veškerými silami Svých vznešených vlastností; jighrati — zdánlivě upoután, jako když cítíme vůni; ṣaṭ-guṇa-īśaḥ — pán šesti smyslů.

Překlad

Pán, Jehož počínání je věčně neposkvrněné, vládne šesti smyslům a je všemohoucí se Svými šesti vznešenými vlastnostmi. Přestože je zaměstnán stvořením, udržováním a zničením zjeveného vesmíru, není nikterak ovlivněn. Je v nitru každé živé bytosti a je stále nezávislý.

Význam

Rozdíl mezi Pánem a živými bytostmi spočívá v první řadě ve skutečnosti, že Pán je stvořitel, zatímco živé bytosti jsou stvořené. Pán je zde osloven jako amogha-līlaḥ, což znamená, že v Jeho stvoření není čeho litovat. Ti, kteří v Jeho stvoření způsobují neklid, jsou si sami vinni svým politováníhodným stavem. Pán je transcendentální jakémukoliv hmotnému strádání, protože má v plné míře všech šest vznešených vlastností: bohatství, moc, slávu, krásu, poznání a odříkání. Proto je pánem smyslů. On stvořil všechny zjevené vesmíry, aby živým bytostem sužovaným trojím utrpením poskytl možnost vysvobození, a také tyto vesmíry udržuje a posléze ničí, aniž je Sám těmito činy ovlivněn. Jeho spojení s hmotným stvořením je jen velice povrchní — asi jako když cítíme vůni určitého předmětu, se kterým však nemáme žádný přímý styk. Bezbožné živly se proto nikdy k Pánu nemohou přes veškerou svoji snahu ani přiblížit.