Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.37

Verš

tan me dharma-bhṛtāṁ śreṣṭha
sthānaṁ nirdeṣṭum arhasi
yatraiva niyato vatsya
ātiṣṭhaṁs te ’nuśāsanam

Synonyma

tat — proto; me — mě; dharma-bhṛtām — všech ochránců náboženství; śreṣṭha — ó vůdče; sthānam — místo; nirdeṣṭum — stanovte; arhasi — laskavě; yatra — kde; eva — jistě; nityataḥ — vždy; vatsye — mohu pobývat; ātiṣṭhan — nastálo; te — vaše; anuśāsanam — pod vaší vládou.

Překlad

Proto prosím, ó vůdče všech ochránců náboženství, stanovte pro mne nějaké místo, kde bych mohl trvale žít pod ochranou vaší vlády.

Význam

Kali oslovil Mahārāje Parīkṣita jako vůdce všech ochránců náboženství, protože král upustil od zabití člověka, který se mu odevzdal. Odevzdané duši má být poskytnuta veškerá ochrana, i v případě, že se jedná o nepřítele. To je náboženská zásada. A můžeme si představit, jakou ochranu poskytne Osobnost Božství tomu, kdo se Pánovi odevzdá ne jako nepřítel, ale jako oddaný služebník. Pán ochrání odevzdanou duši před všemi hříchy a všemi výslednými reakcemi za hříšné činnosti (Bg. 18.66).