Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7

Verš

gatāḥ saptādhunā māsā
bhīmasena tavānujaḥ
nāyāti kasya vā hetor
nāhaṁ vededam añjasā

Synonyma

gatāḥ — odejel; sapta — sedm; adhunā — doposud; māsāḥ — měsíců; bhīmasena — ó Bhīmaseno; tava — tvůj; anujaḥ — mladší bratr; na — ne; āyāti — vrací se; kasya — proč; — nebo; hetoḥ — důvod; na — ne; aham — já; veda — znám; idam — toto; añjasā — skutečně.

Překlad

Už je to sedm měsíců co odejel a stále se nevrací. Nevím, co se tam vlastně děje.