Skip to main content

Nektar pokynů 11

Verš

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

Synonyma

kṛṣṇasya — Pána Śrī Kṛṣṇy; uccaiḥ — velmi vysoce; praṇaya-vasatiḥ — objekt lásky; preyasībhyaḥ — z mnoha milovaných gopī; api — zajisté; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam — jezírko; ca — také; asyāḥ — Její; munibhiḥ — velkými mudrci; abhitaḥ — ve všech ohledech; tādṛk eva — podobně; vyadhāyi — je popsáno; yat — které; preṣṭhaiḥ — nejpokročilejšími oddanými; api — dokonce; alam — dost; asulabham — obtížné dosáhnout; kim — co; punaḥ — znovu; bhakti-bhājām — pro osoby věnující se oddané službě; tat — tato; prema — láska k Bohu; idam — toto; sakṛt — jednou; api — dokonce; saraḥ — jezírko; snātuḥ — toho, kdo se vykoupal; āviṣkaroti — se probudí.

Překlad

Z mnoha předmětů přinášejících potěšení a ze všech milovaných dívek z Vrajabhūmi je Śrīmatī Rādhārāṇī jistě nejcennějším předmětem Kṛṣṇovy lásky. Velcí mudrci popisují Její božské jezírko jako Kṛṣṇovi stejně drahé v každém ohledu. Rādhākuṇḍu nepochybně velmi vzácně dosáhnou i velcí oddaní, a proto je obyčejní oddaní dosáhnou ještě obtížněji. Když se člověk pouze jednou v těchto svatých vodách vykoupe, jeho čistá láska ke Kṛṣṇovi se zcela probudí.

Význam

Proč je Rādhākuṇḍ tak vznešený? Jezírko je tak vznešené, protože patří Śrīmatī Rādhārāṇī, která je Śrī Kṛṣṇovi nejdražší. Je nejmilovanější za všech gopī. Podobně i Její jezírko, Śrī Rādhākuṇḍ, je velkými mudrci popisováno jako jezírko, které je Kṛṣṇovi stejně drahé jako Rādhā samotná. Kṛṣṇova láska k Rādhākuṇḍu a ke Śrīmatī Rādhārāṇī je ve všech ohledech totožná. Jezírko Rādhākuṇḍ je velmi těžko dosažitelné dokonce i pro velké osobnosti, které se zcela věnují oddané službě, natož pro obyčejné oddané, kteří pouze praktikují vaidhī bhakti.

Uvádí se, že oddaný najednou vyvine čistou lásku ke Kṛṣṇovi jako gopī, když se jedenkrát vykoupe v Rādhākuṇḍu. Śrīla Rūpa Gosvāmī doporučuje, že i když oddaný nemůže žít na březích Rādhākuṇḍu trvale, měl by se alespoň v jezírku vykoupat tolikrát, kolikrát je to možné. To je v oddané službě nanejvýš důležitý bod. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti napsal, že Rādhākuṇḍ je nejvybranějším místem pro ty, kteří se zajímají o pokrok v oddané službě po vzoru přítelkyň (sakhī) a důvěrných služebnic (mañjarī) Śrīmatī Rādhārāṇī. Živé bytosti, které se touží vrátit domů do transcendentálního království Boha, Goloky Vṛndāvanu, tím, že dosáhnou svých duchovních těl (siddha-deha), by měly žít u Rādhākuṇḍu, odevzdat se důvěrným služebnicím Śrī Rādhy a pod jejich vedením Jí neustále sloužit. To je nejvznešenější způsob pro ty, kteří se věnují oddané službě pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti napsal, že dokonce velcí mudrci a velcí oddaní jako Nārada a Sanaka nemají možnost přijít k Rādhākuṇḍu a vykoupat se tam. Co potom obyčejní oddaní? Když se někomu poštěstí natolik, že se mu naskytne příležitost přijít k Rādhākuṇḍu a jen jednou se tam vykoupat, může vyvinout transcendentální lásku ke Kṛṣṇovi přesně jako gopī. Doporučuje se také, že by měl žít na březích Rādhākuṇḍu a měl by být pohroužen v oddané službě Pánu. Měl by se tam pravidelně koupat, vzdát se všech hmotných pojetí a odevzdat se Śrī Rādě a Jejím společnicím gopīm. Dělá-li to neustále během svého života, po opuštění těla se vrátí zpátky k Bohu, aby sloužil Śrī Rādě stejně jako meditoval během svého života na březích Rādhākuṇḍu. Závěr je, že žít na březích Rādhākuṇḍu a denně se v něm koupat je nejvyšší dokonalost oddané služby. Je to postavení obtížně dosažitelné i pro velké mudrce a oddané jako Nārada. Sláva Śrī Rādhākuṇḍu nemá mezí. Službou Rādhākuṇḍu může oddaný získat příležitost stát se společníkem Śrīmatī Rādhārāṇī pod věčným vedením gopī.