Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.362

Verš

ei kali-kāle āra nāhi kona dharma
vaiṣṇava, vaiṣṇava-śāstra, ei kahe marma

Synonyma

ei kali-kāle — v tomto věku Kali; āra — jiná; nāhi — není; kona — jakákoliv; dharma — náboženská zásada; vaiṣṇava — oddaný; vaiṣṇava-śāstra — písmo o oddanosti; ei kahe marma — to je význam.

Překlad

V tomto věku Kali neexistují žádné jiné ryzí náboženské zásady než ty, které stanoví oddaní vaiṣṇavové a vaiṣṇavská písma. To je podstata všeho.

Význam

Člověk musí mít pevnou víru v proces oddané služby a písma, která ho podporují. Ten, kdo naslouchá o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua s touto vírou, se může zbavit závisti. Pro takové nezávistivé osoby (nirmatsarāṇāṁ satām) je určen Śrīmad-Bhāgavatam. V tomto věku by člověk neměl být závistivý vůči hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale měl by zpívat svatá jména Hari a Kṛṣṇa, neboli mahā-mantru. To je podstatou věčného náboženství, známého jako sanātana-dharma. Slovo vaiṣṇava v tomto verši poukazuje na čistého oddaného, plně realizovanou duši, a slovo vaiṣṇava-śāstra označuje śruti neboli Védy, které jsou označovány jako śabda-pramāṇa, důkaz v podobě transcendentálního zvuku. Přísní následovníci védské literatury, kteří zpívají svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství, budou pravou součástí transcendentální učednické posloupnosti. Ti, kdo chtějí dosáhnout konečného cíle života, musí následovat tuto zásadu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.17) se uvádí:

śrutiḥ pratyakṣam aitihyam
anumānaṁ catuṣṭayam
pramāṇeṣv anavasthānād
vikalpāt sa virajyate

„Védská literatura, přímé vnímání, historie a hypotézy jsou čtyři druhy důkazů. Každý, kdo chce realizovat Absolutní Pravdu, by se měl držet těchto zásad.“