Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.65

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — osvobozený od hmotného pojetí života, ale připoutaný k neosobní situaci; prasanna-ātmā — zcela blažený; na śocati — nenaříká; na kāṅkṣati — nedychtí; samaḥ — stejný; sarveṣu — všem; bhūteṣu — k živým bytostem; mat-bhaktim — oddané služby Mně; labhate — dosáhne; parām — transcendentální.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Bhagavad-gītā říká: ,Ten, kdo je takto transcendentálně umístěný, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.̀“

Význam

V tomto verši z Bhagavad-gīty je řečeno, že člověk, který přijme teorii monismu a neustále se věnuje empirickým filosofickým rozhovorům o duchovním životě, získá štěstí a úlevu od hmotného nářku a dychtění. Na této úrovni je vyrovnaný. Všechny živé tvory vidí jako duchovní bytosti. Po dosažení tohoto vznešeného postavení může dosáhnout čisté oddané služby. Závěr je takový, že oddaná služba s příměsí obřadních plodonosných činností je nižší než duchovní služba založená na empirické filosofické diskusi.