Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.289

Verš

tomāra ṭhāñi āmāra kichu gupta nāhi karma
lukāile prema-bale jāna sarva-marma

Synonyma

tomāra ṭhāñi — před tebou; āmāra — Moje; kichu — cokoliv; gupta — skrytého; nāhi — není; karma — činnost; lukāile — i když skryji; prema-bale — mocí tvé lásky; jāna — znáš; sarva-marma — všechny podrobnosti.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom svému čistému oddanému, Rāmānandovi Rāyovi, přiznal: „Nyní už není žádná důvěrná činnost, kterou bys neznal. I když se své činnosti snažím skrýt, ty díky své pokročilé lásce ke Mně všemu dopodrobna rozumíš.“