Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.272

Verš

mukti pade yāṅra, sei ‘mukti-pada’ haya
kimvā navama padārtha ‘muktira’ samāśraya

Synonyma

mukti — osvobození; pade — u lotosových nohou; yāṅra — jehož; sei — taková osoba; mukti-pada haya — je známá jako mukti-pada; kimvā — nebo; navama — deváté; pada-artha — téma; muktira — osvobození; samāśraya — útočiště.

Překlad

„Všechny druhy osvobození se nacházejí u nohou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je proto známý jako mukti-pada. Další význam je, že osvobození je deváté téma a Nejvyšší Osobnost Božství je jeho útočištěm.“

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa je také známý jako Mukunda neboli ten, kdo udílí transcendentální blaženost skrze rozmanité druhy mukti. Śrīmad-Bhāgavatam je rozdělený do dvanácti zpěvů a v devátém jsou popsány různé druhy mukti. Skutečným středem všech pojednání o mukti je však desátý zpěv, protože jeho výhradním námětem je Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, jenž je desátým tématem, o kterém Śrīmad-Bhāgavatam pojednává. A protože všechny druhy osvobození sídlí u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy, lze Ho nazvat mukti-pada.