Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.267

Verš

‘sālokyādi’ cāri yadi haya sevā-dvāra
tabu kadācit bhakta kare aṅgīkāra

Synonyma

sālokya-ādi — počínaje osvobozením sālokya; cāri — čtyři druhy osvobození; yadi — jestliže; haya — jsou; sevā-dvāra — způsob, jak sloužit Pánu; tabu — přesto; kadācit — příležitostně; bhakta — čistý oddaný; kare — činí; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Je-li možnost sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, čistý oddaný někdy přijme osvobození sālokya, sārūpya, sāmīpya nebo sārṣṭi, ale nikdy ne sāyujya.“