Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.197

Verš

anya yata sādhya-sādhana kari’ ācchādana
ei tine hare siddha-sādhakera mana

Synonyma

anya — ostatních; yata — všech; sādhya-sādhana — cílů a transcendentálních praktik; kari' — činící; ācchādana — zakrytí; ei tine — tyto tři; hare — odebírají; siddha — úspěšného; sādhakera — studenta zabývajícího se duchovními činnostmi; mana — mysl.

Překlad

„Tyto tři prvky přitahují mysl dokonalého studenta zabývajícího se duchovními činnostmi a převyšují všechny ostatní procesy duchovního rozvoje.“

Význam

Duchovní činnosti mimo rámec bhakti-yogy se dělí do tří skupin – na spekulace jñāna-sampradāyi (učenců), plodonosné činnosti obyčejných lidí konané v souladu s védskými pravidly a činnosti transcendentalistů, kteří se nevěnují oddané službě. Každá z těchto skupin má mnoho pododdělení, ale Nejvyšší Osobnost Božství svými nepochopitelnými energiemi a transcendentálními vlastnostmi přitahuje i mysl studenta karmy, jñāny, yogy a tak dále. Nejvyšší Pán oplývá nepochopitelnými schopnostmi, které se vztahují k Jeho osobě, Jeho energiím a Jeho transcendentálním vlastnostem. Všechny jsou pro upřímného studenta velmi přitažlivé. Proto je Pán známý jako Kṛṣṇa neboli nejpřitažlivější.