Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.190

Verš

nava-vidha artha kaila śāstra-mata lañā
śuni’ prabhu kahe kichu īṣat hāsiyā

Synonyma

nava-vidha — devět druhů; artha — významů; kaila — podal; śāstra-mata — zásady autorizovaných písem; lañā — beroucí; śuni' — po vyslechnutí; prabhu — Pán Caitanya; kahe — začal hovořit; kichu — něco; īṣat — lehce; hāsiyā — se usmívající.

Překlad

Bhaṭṭācārya vysvětlil verš ātmārāma devíti různými způsoby na základě písem. Po vyslechnutí jeho vysvětlení se Śrī Caitanya Mahāprabhu pousmál a začal hovořit.

Význam

O verši ātmārāma se hovořilo v Naimišáranji při setkání velkých mudrců vedených Śaunakou Ṛṣim. Ti se ptali Śrīly Sūty Gosvāmīho, který seděl v čele tohoto shromáždění, proč Śrīlu Śukadevu Gosvāmīho, který byl paramahaṁsou již na transcendentální úrovni, přitahovala rozprava o Kṛṣṇových vlastnostech. Chtěli zkrátka vědět, proč se Śrī Śukadeva Gosvāmī zabýval studiem Śrīmad-Bhāgavatamu.