Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.59

Verš

‘tīrtha-yātrāya pitāra saṅge chila bahu dhana
dhana dekhi ei duṣṭera laite haila mana

Synonyma

tīrtha-yātrāya — při cestě po poutních místech; pitāra — mého otce; saṅge — u; chila — bylo; bahu — mnoho; dhana — peněz; dhana — peníze; dekhi — když viděl; ei — tohoto; duṣṭera — ničemy; laite — vzít; haila — byl; mana — záměr.

Překlad

„Můj otec měl s sebou na poutní cestě hodně peněz. Když je tento ničema viděl, rozhodl se, že mu je ukradne.“