Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.39

Verš

nīce kanyā dile kula yāibeka nāśa
śuniñā sakala loka karibe upahāsa’

Synonyma

nīce — nižší rodině; kanyā — dceru; dile — jestliže dáš; kula — rodinná tradice; yāibeka — dojde ke; nāśa — zničení; śuniñā — až uslyší; sakala — všichni; loka — přátelé; karibe — budou činit; upahāsa — posměšky.

Překlad

Všichni svorně prohlásili: „Dáš-li svou dceru do nízké rodiny, tvoje společenské postavení bude zničeno. Až se to lidé dozvědí, budou si z tebe dělat legraci.“