Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.39

Verš

bahu-dina tomāra patha kari nirīkṣaṇa
kabe āsi’ mādhava āmā karibe sevana

Synonyma

bahu-dina — mnoho dní; tomāra — tvoji; patha — cestu; kari — činím; nirīkṣaṇa — sledování; kabe — kdy; āsi' — až přijde; mādhava — Mādhavendra Purī; āmā — Mně; karibe — bude konat; sevana — službu.

Překlad

„Sleduji tě již mnoho dní a říkám si: ,Kdy přijde Mādhavendra Purī sem, aby Mi sloužil?̀“