Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.7

Verš

prabhu kahe — sādhu ei bhikṣura vacana
mukunda sevana-vrata kaila nirdhāraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; sādhu — velmi čistá; ei — tato; bhikṣura — mnichova; vacana — slova; mukunda — Pánu Kṛṣṇovi; sevana-vrata — rozhodnutí sloužit; kaila — učinil; nirdhāraṇa — náznak.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu obsah tohoto verše schvaloval, protože oddaný mnich byl odhodlaný sloužit Pánu Mukundovi. Svým souhlasem Pán naznačil, že se jedná o velmi dobrý verš.