Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.68

Verš

kon sthāne vasiba, āra āna dui pāta
alpa kari’ āni’ tāhe deha vyañjana bhāta

Synonyma

kon sthāne vasiba — kde si sedneme; āra — další; āna — přines; dui pāta — dva listy; alpa kari' — poté, co oddělíš malé množství; āni' — poté, co přineseš; tāhe — na ně; deha — dej; vyañjana — zeleninu; bhāta — a vařenou rýži.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si myslel, že všechny tři porce jsou určeny k rozdávání, a tak požádal o další dva banánové listy a řekl: „Dáme si nepatrně zeleniny a rýže.“