Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.204

Verš

śacīra ānanda bāḍe dekhi’ putra-mukha
bhojana karāñā pūrṇa kaila nija-sukha

Synonyma

śacīra — Śacīmāty; ānanda bāḍe — štěstí vzrůstá; dekhi' — když vidí; putra-mukha — tvář svého syna; bhojana karāñā — dávající Mu najíst; pūrṇa — úplné; kaila — učinilo; nija-sukha — její štěstí.

Překlad

Matka Śacī neustále viděla tvář svého syna a dávala Mu najíst, což zvětšovalo její štěstí, které bylo díky tomu úplné.