Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.187

Verš

bhakta-gaṇa prabhu-āge āsiyā kahila
śuniyā prabhura mane ānanda ha-ila

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āge — před; āsiyā — přicházející; kahila — řekli; śuniyā — když slyšel; prabhura — Pána Caitanyi; mane — v mysli; ānanda — radost; ha-ila — byla.

Překlad

Všichni oddaní potom šli za Pánem Caitanyou a řekli Mu, jak Śacīmātā rozhodla. Pán z toho měl velikou radost.