Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.162

Verš

kīrtana karite prabhura sarva-bhāvodaya
stambha, kampa, pulakāśru, gadgada, pralaya

Synonyma

kīrtana karite — když zpíval; prabhura — Pánovy; sarva — všechny; bhāva-udaya — projevy extatických příznaků; stambha — ztuhnutí; kampa — chvění; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy; gadgada — zajíkání se; pralaya — zničení.

Překlad

Při kīrtanu Pán projevoval veškeré transcendentální příznaky. Navenek ztuhl, chvěl se, ježily se Mu chlupy na těle a selhával Mu hlas. Tekly Mu slzy a prožíval zničení.

Význam

Zničení je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsáno jako směs štěstí a neštěstí, k nimž není důvod. V tomto stavu oddaný upadne na zem a následují další tělesné příznaky. Ty jsou vyjmenovány výše, a když v těle převládnou, projeví se stav pralaya neboli zničení.