Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.161

Verš

dine ācāryera prīti — prabhura darśana
rātre loka dekhe prabhura nartana-kīrtana

Synonyma

dine — ve dne; ācāryera prīti — milé chování Advaity Ācāryi; prabhura darśana — pohled na Pána Caitanyu Mahāprabhua; rātre — v noci; loka — všichni lidé; dekhe — vidí; prabhura — Pánovo; nartana-kīrtana — tančení a zpívání.

Překlad

Každý, kdo přišel během dne, viděl Pána Caitanyu Mahāprabhua a přátelské chování Advaity Ācāryi. V noci zase byla příležitost vidět Pánovo tančení a slyšet Jeho zpěv.