Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.94

Verš

praṇavera yei artha, gāyatrīte sei haya
sei artha catuḥ-ślokīte vivariyā kaya

Synonyma

praṇavera — zvukové vibrace oṁkāra; yei — jakýkoliv; artha — význam; gāyatrīte — v mantře Gāyatrī; sei — ten; haya — je; sei artha — ten samý význam; catuḥ-ślokīte — ve Śrīmad-Bhāgavatamu shrnutém ve čtyřech ślokāch; vivariyā — obšírně popisující; kaya — řekl.

Překlad

„Význam zvukové vibrace oṁkāra se nachází v mantře Gāyatrī. To samé je obšírně vysvětleno ve čtyřech ślokāch Śrīmad-Bhāgavatamu známých jako catuḥ-ślokī.“