Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.89

Verš

sūtrera karilā tumi mukhyārtha-vivaraṇa
tāhā śuni’ sabāra haila camatkāra mana

Synonyma

sūtreraBrahma-sūtry; karilā — učinil jsi; tumi — Ty; mukhya-artha-vivaraṇa — popis přímého významu; tāhā śuni' — když to slyšeli; sabāra — všech; haila — byla; camatkāra — užaslá; mana — mysl.

Překlad

„Můj drahý Pane, všechny přímé významy, které jsi při vysvětlování Brahma-sūtry předložil, nám všem připadají úžasné.“