Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.57

Verš

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

Synonyma

tarkaḥ — suché argumenty; apratiṣṭhaḥ — nejsou pevné; śrutayaḥ — Védy; vibhinnāḥ — mají různé části; na — ne; asau — to; ṛṣiḥ — velký mudrc; yasya — jehož; matam — názor; na — ne; bhinnam — oddělený; dharmasya — náboženských zásad; tattvam — pravda; nihitam — nachází se; guhāyām — v srdci seberealizované osoby; mahā-janaḥ — seberealizovaní předchůdci; yena — jakým způsobem; gataḥ — jednali; saḥ — to; panthāḥ — čistá a ryzí cesta.

Překlad

„  ,Suché argumenty k žádným závěrům nevedou. Velká osobnost není považována za velkého mudrce, pokud se její názor neliší od ostatních. Na správnou cestu chápání náboženských zásad nelze dospět pouhým studiem Véd, protože jsou různorodé. Ucelená pravda ohledně náboženských zásad je ukryta v srdci ryzí seberealizované osoby. Člověk by proto měl, jak potvrzují śāstry, přijmout každou cestu, kterou hlásají mahājanové.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil Yudhiṣṭhira Mahārāja v části Mahābhāraty zvané Vana-parva 313.117.