Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.136

Verš

bhaktyāham ekayā grāhyaḥ
śraddhayātmā priyaḥ satām
bhaktiḥ punāti man-niṣṭhā
śva-pākān api sambhavāt

Synonyma

bhaktyā — oddanou službou; aham — Já, Nejvyšší Osobnost Božství; ekayā — neochvějnou; grāhyaḥ — dosažitelný; śraddhayā — vírou; ātmā — nejdražší; priyaḥ — být obsluhován; satām — oddanými; bhaktiḥ — oddaná služba; punāti — očišťuje; mat-niṣṭhā — zaměřen pouze na Mě; śva-pākān — nejnižší druh lidských bytostí, které mají ve zvyku jíst psy; api — zajisté; sambhavāt — ode všech nedostatků způsobených zrozením a tak dále.

Překlad

„(Pān Kṛṣṇa řekl:) ,Jsem nesmírně drahý oddaným a sādhuům a lze Mne dosáhnout neochvějnou vírou a oddanou službou. Tato soustava bhakti-yogy postupně zvětšuje připoutanost ke Mně, a očistí dokonce i toho, kdo se narodil mezi pojídači psů. Znamená to, že prostřednictvím bhakti-yogy může být každý povýšen na duchovní úroveň.̀  “

Význam