Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.120

Verš

‘abhidheya’ sādhana-bhaktira śunaha vicāra
sarva-jana-deśa-kāla-daśāte vyāpti yāra

Synonyma

abhidheya — způsob, jak dosáhnout cíle; sādhana-bhaktira — procesu oddané služby; śunaha vicāra — prosím slyš o postupu; sarva — všech; jana — lidí; deśa — zemí; kāla — dob; daśāte — a okolností; vyāpti yāra — jenž je všudypřítomný.

Překlad

„  ,Nyní ode Mne poslouchej o procesu oddané služby, který je vhodný pro každou zemi, každého člověka, každou dobu a za každých okolností.̀  “

Význam

Učení bhāgavata-dharmy lze šířit za všech okolností, mezi všemi lidmi a ve všech zemích. Mnoho závistivých lidí toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy obviňuje, že ničí nekompromisnost takzvaného hinduismu. To však není pravda. Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že oddaná služba Pánu – učení bhāgavata-dharmy, které se nyní šíří jako hnutí Hare Kṛṣṇa, – se může šířit v každé zemi, každé osobě, v každých životních podmínkách a v jakékoliv situaci. Bhāgavata-dharma neomezuje čisté oddané pouze na společnost hinduistů. A protože čistý oddaný stojí výše než brāhmaṇa, není nijak neslučitelné udílet posvátnou šňůru oddaným v Evropě, Americe, Austrálii, Japonsku, Kanadě a tak dále. Těmto čistým oddaným, které Śrī Caitanya Mahāprabhu uznává, není někdy v jistých chrámech v Indii dovolen vstup. Někteří brāhmaṇové a gosvāmī z vyšších kast také odmítají přijímat v chrámech Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy prasādam. To je ve skutečnosti v rozporu s pokynem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Oddaní mohou pocházet z jakékoliv země a patřit k jakémukoliv vyznání či rase. Na základě tohoto verše musí skuteční oddaní a následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua uznat oddané ze všech částí světa jako čisté vaiṣṇavy, a to nejen navenek, ale skutečně. Je třeba vidět, jak jsou pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy, jak provádějí uctívání Božstev, saṅkīrtan a Ratha-yātru. Závistiví lidé musí všechny tyto body vzít v úvahu a od nynějška přestat se svým zlomyslným, podlým jednáním.