Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.69

Verš

api sambhāvanā-praśna-
śaṅkā-garhā-samuccaye
tathā yukta-padārtheṣu
kāma-cāra-kriyāsu ca

Synonyma

api — slovo api; sambhāvanā — možnost; praśna — otázka; śaṅkā — pochyba; garhā — výtka nebo urážka; samuccaye — souhrn; tathā — stejně jako; yukta-pada-artheṣu — správné použití věcí; kāma-cāra-kriyāsu — extravagance; ca — a.

Překlad

„  ,Slovo „api“ se používá ve smyslu možnosti, otázky, pochyby, výtky, souhrnu, správného použití věcí a extravagance.̀  “

Význam

Toto je další citát z Viśva-prakāśi.