Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.70

Verš

ei ta’ ekādaśa padera artha-nirṇaya
ebe ślokārtha kari, yathā ye lāgaya

Synonyma

ei ta' — těchto; ekādaśa — jedenáct; padera — slov; artha-nirṇaya — ukázka významu; ebe — nyní; śloka-artha — úplný význam verše; kari — učiním; yathā — tak, jak; ye — jenž; lāgaya — použitelný.

Překlad

„Vysvětlil jsem různé významy těchto jedenácti slov. Nyní předložím úplný význam tohoto verše tak, jak se používá na různých místech.“