Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.65

Verš

‘ca’ ‘api’, dui śabda tāte ‘avyaya’ haya
yei artha lāgāiye, sei artha haya

Synonyma

caca; apiapi; dui — dvě; śabda — slova; tāte — takto; avyaya — nesklonná slova; haya — jsou; yei — jakýkoliv; artha — význam; lāgāiye — chtějí použít; sei — tento; artha — význam; haya — lze použít.

Překlad

„Když se k tomuto verši přidají spojky ,cà (,à) a příslovce ,apì (,i když̀), může tento verš nabýt jakéhokoliv významu, který mu chceme dát.“