Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.5

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se těší ze svého transcendentálního umístění ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali všech hmotných tužeb, plodonosných činností atd.; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — činí; ahaitukīm — bez příčiny, neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i těch, kdo jsou spokojení sami v sobě; guṇaḥ — jenž má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,K láskyplné službě Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a vykonává úžasné skutky, jsou přitahováni i ti, kdo jsou spokojení sami v sobě a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálně přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Toto je slavný verš ātmārāma ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.10).