Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.233

Verš

aiche eka śaśaka dekhe āra kata-dūre
jīvera duḥkha dekhi’ nārada vyākula-antare

Synonyma

aiche — podobně; eka śaśaka — jednoho zajíce; dekhe — viděl; āra kata-dūre — ještě dál; jīvera — živé bytosti; duḥkha dekhi' — když viděl tak hrozné utrpení; nārada — tato velká svatá osobnost; vyākula-antare — cítil velkou bolest v nitru.

Překlad

„Ještě dále uviděl Nārada Muni podobně trpícího zajíce. Když viděl, jaká muka tyto živé bytosti zakouší, velmi jej zabolelo u srdce.“