Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.12

Verš

“ātmā deha-mano-brahma-svabhāva-dhṛti-buddhiṣu,
prayatne ca” iti

Synonyma

ātmā — slovo ātmā; deha — tělo; manaḥ — mysl; brahma — Absolutní Pravda; svabhāva — přirozenost; dhṛti — stálost; buddhiṣu — ve smyslu inteligence; prayatne — ve snaze; ca — a; iti — takto.

Překlad

„  ,Slovo „ātmā“ má tato synonyma: tělo, mysl, Absolutní Pravda, přirozené vlastnosti, stálost, inteligence a úsilí.̀  “

Význam

Toto je citát ze slovníku Viśva-prakāśa.