Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.13

Verš

ei sāte rame yei, sei ātmārāma-gaṇa
ātmārāma-gaṇera āge kariba gaṇana

Synonyma

ei sāte — v těchto sedmi; rame — nacházejí potěšení; yei — ti, kdo; sei — oni; ātmārāma-gaṇaātmārāmové; ātmārāma-gaṇeraātmārāmů; āge — později; kariba gaṇana — udělám výčet.

Překlad

„Slovo ,ātmārāmà označuje toho, kdo v těchto sedmi věcech (Absolutní Pravdě, tělu, mysli a tak dále) nachází potěšení. Později ātmārāmy vyjmenuji.“