Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.49

Verš

sādhu-saṅge kṛṣṇa-bhaktye śraddhā yadi haya
bhakti-phala ‘prema’ haya, saṁsāra yāya kṣaya

Synonyma

sādhu-saṅge — díky sdružování se s oddanými; kṛṣṇa-bhaktye — při prokazování oddané služby Kṛṣṇovi; śraddhā — víra; yadi — když; haya — je; bhakti-phala — výsledek oddané služby Kṛṣṇovi; prema — láska k Bohu; haya — probudí se; saṁsāra — podmíněný život v hmotné existenci; yāya kṣaya — je zničen.

Překlad

„Sdružováním se s oddaným člověk probudí svou víru v oddanou službu Kṛṣṇovi. Díky oddané službě se v něm probudí jeho spící láska ke Kṛṣṇovi a tím skončí jeho hmotná podmíněná existence.“