Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.47

Verš

kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; kṛpā kare — prokáže svou milost; kona bhāgyavāne — nějaké šťastné osobě; guru — duchovního mistra; antaryāmi — Nadduše; rūpe — v podobě; śikhāya — učí; āpane — osobně.

Překlad

„Kṛṣṇa sídlí v srdci každé bytosti jako caitya-guru neboli duchovní mistr v nitru. Když nějaké šťastné podmíněné duši udělí svou milost, osobně ji poučí ohledně pokroku v oddané službě jako Nadduše zevnitř a duchovní mistr zvenčí.“