Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.44

Verš

maivaṁ mamādhamasyāpi
syād evācyuta-darśanam
hriyamāṇaḥ kāla-nadyā
kvacit tarati kaścana

Synonyma

— ne; evam — tak; mama — mě; adhamasya — jenž jsem nejpokleslejší; api — i když; syāt — může být; eva — zajisté; acyuta-darśanam — spatření Nejvyšší Osobnosti Božství; hriyamāṇaḥ — unášený; kāla-nadyā — proudem času; kvacit — někdy; tarati — překročí; kaścana — někdo.

Překlad

„  ,  „Protože jsem tolik pokleslý, nikdy nedostanu příležitost spatřit Nejvyšší Osobnost Božství.“ To byla má zbytečná obava. Je totiž možné, že i osoba pokleslá jako já shodou okolností spatří Nejvyšší Osobnost Božství. I když je živá bytost unášena vlnami řeky času, nakonec může dosáhnout břehu.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.38.5) vyslovil Akrūra.