Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.376

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tím; kim — jaký užitek; jñātena — poznané; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — umístěný; jagat — vesmír.

Překlad

„  ,K čemu ti však, Arjuno, bude všechno to podrobné poznání? Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.̀  “

Význam

Toto je také výrok Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě (10.42).