Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.347

Verš

kaliṁ sabhājayanty āryā
guṇa-jñāḥ sāra-bhāginaḥ
yatra saṅkīrtanenaiva
sarva-svārtho ’bhilabhyate

Synonyma

kalim — Kali-yugu; sabhājayanti — uctívají; āryāḥ — pokročilí lidé; guṇa-jñāḥ — oceňující tuto dobrou vlastnost Kali-yugy; sāra-bhāginaḥ — osoby, které přijaly podstatu života; yatra — ve kterém věku; saṅkīrtanena — jednoduše prováděním saṅkīrtana-yajñi, zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; eva — zajisté; sarva-sva-arthaḥ — všechny zájmy života; abhilabhyate — jsou dosaženy.

Překlad

„  ,Ti, kdo jsou pokročilí, vysoce kvalifikovaní a zajímají se o podstatu života, znají dobré vlastnosti Kali-yugy. Tito lidé uctívají věk Kali, protože v něm může člověk pokročit v duchovním poznání a dosáhnout cíle života pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.36), který vyslovil velký mudrc Karabhājana Ṛṣi, jeden z devíti Yogendrů. Tento mudrc poučoval Mahārāje Nimiho o povinnosti lidí uctívat Nejvyšší Osobnost Božství různými metodami v různých yugāch.