Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.346

Verš

dhyāyan kṛte yajan yajñais
tretāyāṁ dvāpare ’rcayan
yad āpnoti tad āpnoti
kalau saṅkīrtya keśavam

Synonyma

dhyāyan — meditace; kṛte — v Satya-yuze; yajan — uctívání; yajñaiḥ — prováděním velkých obětí; tretāyām — v Tretā-yuze; dvāpare — v Dvāpara-yuze; arcayan — uctívání lotosových nohou; yat — cokoliv; āpnoti — je dosaženo; tat — to; āpnoti — je získáno; kalau — ve věku Kali; saṅkīrtya — pouhým zpíváním; keśavam — zábavách a vlastnostech Pána Keśavy.

Překlad

„  ,Výsledky získané v Satya-yuze meditací, prováděním yajñi v Tretā-yuze nebo uctíváním lotosových nohou Kṛṣṇy v Dvāpara-yuze lze v Kali-yuze získat jednoduše opěvováním slávy Pána Keśavy.“