Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.250

Verš

prathamei kare kṛṣṇa ‘puruṣāvatāra’
seita puruṣa haya trividha prakāra

Synonyma

prathamei — na počátku; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; puruṣa-avatāra — inkarnace tří Viṣṇuů (Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu); seita — tento; puruṣa — Viṣṇu; haya — stává se; tri-vidha prakāra — tři různé projevy.

Překlad

„Na počátku se Kṛṣṇa zjevuje jako puruṣa-avatārové neboli inkarnace Viṣṇua, a ti jsou tří druhů.“

Význam

Dosud bylo popsáno mnoho druhů expanzí. Nyní budou popisovány Pánovy různé energie.