Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.168

Verš

mahiṣī-vivāhe haila bahu-vidha mūrti
‘prābhava prakāśa’ — ei śāstra-parasiddhi

Synonyma

mahiṣī-vivāhe — když se ve Dvárace oženil s 16 108 ženami; haila — bylo; bahu-vidha mūrti — mnoho podob; prābhava prakāśa — nazvaných prābhava-prakāśa; ei — toto; śāstra-parasiddhi — rozhodnuto s odkazem na zjevená písma.

Překlad

„Pán se expandoval na mnoho podob, když se ve Dvárace oženil s 16 108 ženami. Tyto expanze a expanze při tanci rāsa se podle zjevených písem nazývají prābhava-prakāśa.“