Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.167

Verš

‘prābhava-vaibhava’-rūpe dvividha prakāśe
eka-vapu bahu rūpa yaiche haila rāse

Synonyma

prābhavaprābhava; vaibhavavaibhava; rūpe — v podobách; dvi-vidha prakāśe — dvojí projevení; eka-vapu — stejná původní podoba; bahu rūpa — expanduje se v neomezeném počtu; yaiche — jako; haila — to bylo; rāse — při tanci rāsa s gopīmi.

Překlad

„Ve své původní podobě se Kṛṣṇa projevuje ve dvou rysech – prābhava a vaibhava. Expanduje svoji původní podobu na mnoho stejných, jako to udělal při tanci rāsa-līlā.“