Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.91

Verš

ei antya-līlā-sāra,sūtra-madhye vistāra,
kari’ kichu kariluṅ varṇana
ihā-madhye mari yabe,
varṇite nā pāri tabe,
ei līlā bhakta-gaṇa-dhana

Synonyma

ei antya-līlā-sāra — podstatu antya-līly (závěrečných zábav Pána Caitanyi); sūtra-madhye — v podobě osnovy; vistāra — rozšíření; kari' — činící; kichu — něco; kariluṅ varṇana — popsal jsem; ihā-madhye — mezitím; mari — zemřu; yabe — když; varṇite — popsat; pāri — nebudu schopen; tabe — potom; ei līlā — tyto zábavy; bhakta-gaṇa-dhana — poklad oddaných.

Překlad

V této kapitole jsem do určité míry popsal podstatu závěrečných zábav Pána Caitanyi. Pokud mezitím zemřu a nebudu je moci popsat podrobně, budou mít oddaní alespoň tento transcendentální poklad.