Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.30

Verš

sakhi he, śuna, mora hata vidhi-bala
mora vapu-citta-mana,
sakala indriya-gaṇa,
kṛṣṇa vinu sakala viphala

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; śuna — prosím poslouchej; mora — Moje; hata — ztracená; vidhi-bala — síla daná prozřetelností; mora — Moje; vapu — tělo; citta — vědomí; mana — mysl; sakala — všechny; indriya-gaṇa — smysly; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vinu — bez; sakala — všechno; viphala — zbytečné.

Překlad

„Moje drahé přítelkyně, prosím poslouchejte Mě. Ztratila jsem veškerou sílu, která Mi byla dána. Bez Kṛṣṇy jsou Moje tělo, vědomí, mysl i všechny smysly zbytečné.“