Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.11

Verš

kāhāṅ nāhi śuni yei bhāvera vikāra
sei bhāva haya prabhura śarīre pracāra

Synonyma

kāhāṅ — kdekoliv; nāhi — ne; śuni — slyšíme; yei — která; bhāvera — extáze; vikāra — proměna; sei — tato; bhāva — extáze; haya — je; prabhura — Pánově; śarīre — v těle; pracāra — projevená.

Překlad

Tyto neobyčejné tělesné proměny způsobené transcendentálními pocity se nemohou vyskytnout u nikoho jiného než u Pána, v jehož těle se všechny tyto proměny projevovaly.

Význam

Extatické proměny těla popsané v tak vznešených textech, jako je třeba Bhakti-rasāmṛta-sindhu, nejsou v tomto hmotném světě téměř vidět. Všechny tyto příznaky však byly dokonale přítomné v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tyto příznaky svědčí o mahābhāvě neboli nejvyšším stupni extáze. Sahajiyové se někdy snaží tyto příznaky uměle napodobovat, ale zkušení oddaní takové napodobování okamžitě zavrhnou. Autor zde přiznává, že tyto projevy nelze nalézt jinde než v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua.