Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.54

Verš

yo ’jñāna-mattaṁ bhuvanaṁ dayālur
ullāghayann apy akarot pramattam
sva-prema-sampat-sudhayādbhutehaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye

Synonyma

yaḥ — ta Osobnost Božství, která; ajñāna-mattam — poblázněné nevědomostí neboli pošetilým marněním času karmou, jñānou, yogou a māyāvādskou filosofií; bhuvanam — celé tři světy; dayāluḥ — tak milostivý; ullāghayan — jenž pokořil procesy, jako jsou karma, jñāna a yoga; api — i přes; akarot — učinil; pramattam — šílené; sva-prema-sampat-sudhayā — nektarem své osobní oddané služby, která je neocenitelnou pokladnicí blaženosti; adbhuta-īham — jehož činnosti jsou úžasné; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; amum — tomuto; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

„Klaníme se této Nejvyšší Osobnosti Božství, která obrátila všechny tři světy pomatené nevědomostí a zbavila je jejich nemoci tím, že je pobláznila nektarem z pokladnice lásky k Bohu. Přijměme tedy útočiště u této Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, jehož činnosti jsou úžasné.“

Význam

Tento verš je z Govinda-līlāmṛty (1.2).