Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.22

Verš

mora yata kārya-kāma, saba kailā nāśa
ki tomāra hṛdaye āche, kaha mora pāśa

Synonyma

mora — moje; yata — veškeré; kārya-kāma — povinnosti spojené se zaměstnáním; saba — všechny; kailā nāśa — zmařil jsi; ki — co; tomāra — tvém; hṛdaye — v srdci; āche — je; kaha — prosím pověz; mora pāśa — mi.

Překlad

„Zmařil jsi veškeré mé činnosti. Co zamýšlíš? Řekni mi to prosím otevřeně.“