Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.205

Verš

taṁ matvātmajam avyaktaṁ
martya-liṅgam adhokṣajam
gopikolūkhale dāmnā
babandha prākṛtaṁ yathā

Synonyma

tam — Jeho (Kṛṣṇu); matvā — považovala; ātmajam — za svého syna; avyaktam — neprojeveného; martya-liṅgam — projeveného jako smrtelník; adhokṣajam — mimo dosah smyslového vnímání; gopikā — matka Yaśodā; ulūkhale — k hmoždíři; dāmnā — provazem; babandha — přivázala; prākṛtam — obyčejné dítě; yathā — jako.

Překlad

„  ,I když je Kṛṣṇa mimo dosah smyslového vnímání a pro lidské bytosti je neprojevený, přijímá podobu lidské bytosti s hmotným tělem. Matka Yaśodā proto Pána Kṛṣṇu považovala za svého syna a přivázala Ho k dřevěnému hmoždíři, jako by to bylo obyčejné dítě.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.14) poukazuje na to, jak se Pán Kṛṣṇa před svou matkou Yaśodou choval jako obyčejné dítě, nezbedný hoch, který krade máslo a rozbíjí máselnice. Matku Yaśodu to rozzlobilo a chtěla Pána přivázat k hmoždíři na koření. Jinými slovy, považovala Nejvyšší Osobnost Božství za obyčejné dítě.