Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.206

Verš

uvāha kṛṣṇo bhagavān
śrīdāmānaṁ parājitaḥ
vṛṣabhaṁ bhadrasenas tu
pralambo rohiṇī-sutam

Synonyma

uvāha — nosil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śrīdāmānam — Śrīdāmu; parājitaḥ — poražený; vṛṣabham — Vṛṣabhu; bhadrasenaḥ — Bhadrasena; tu — a; pralambaḥ — Pralamba; rohiṇī-sutam — Balarāmu.

Překlad

„  ,Śrīdāmā jednou porazil Kṛṣṇu a ten ho za to musel nosit na zádech. Stejným způsobem nosil Bhadrasena Vṛṣabhu a Pralamba Balarāmu, syna Rohiṇī.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.18.24). Když si jednou pasáčci hráli ve vrindávanském lese, objevil se tam démon Pralambāsura s úmyslem unést Kṛṣṇu a Balarāmu. Asura se objevil v podobě pasáčka, ale Kṛṣṇa jeho trik prohlédl a rozdělil pasáčky na dvě skupiny. Jedna patřila Balarāmovi a druhá Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa byl nakonec v této hře poražen a podle sázky museli členové poražené skupiny nosit členy vítězné skupiny na zádech. Kṛṣṇa musel nosit Śrīdāmu, Bhadrasena Vṛṣabhu a démon Pralambāsura musel nést Balarāmu. Jakmile Balarāma vylezl démonovi na záda, démon s Ním utekl pryč. Nakonec začal zvětšovat svoje tělo do ohromné velikosti a Balarāma pochopil, že Ho chce zabít. Okamžitě démona udeřil do hlavy svou silnou pěstí a démon se zřítil mrtvý k zemi jako had s rozdrcenou hlavou.