Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.188

Verš

pañca-rasa ‘sthāyī’ vyāpī rahe bhakta-mane
sapta gauṇa ‘āgantuka’ pāiye kāraṇe

Synonyma

pañca-rasa — pět přímých transcendentálních nálad; sthāyī — neustále přítomných; vyāpī — rozšířené; rahe — zůstanou; bhakta-mane — v srdci oddaného; sapta gauṇa — sedm nepřímých nálad; āgantuka — nahodilé; pāiye — objevující se; kāraṇe — za jistých okolností.

Překlad

„Pět přímých transcendentálních nálad oddané služby se v srdci oddaného nachází neustále, kdežto sedm nepřímých emocí se za určitých okolností najednou objeví a zdají se být silnější.“